قدرت گوش دادن

بهترین تیپ شخصیتی
۱۳۹۵-۱۰-۲۰
شخصیت شناسی برای ازدواج
۱۳۹۵-۱۰-۲۹

قدرت گوش دادن

قدرت گوش دادن مؤثر و فعال

قدرت گوش دادن ما، به معنای قدرت دریافت، قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت درک احساسات و مهمتر از همه، قدرت همدلی در روابط اجتماعی و خانوادگی مان است. در این مقاله، واکاوی می کنیم که این قدرت، چگونه به بهبود ارتباط ما می انجامد و اساسا چه می شود که بواسطه ی اثرگذاری و اثربخشی ویژه ای که گوش دادن دارد، آنرا به عنوان اهرم قدرتمند ارتباط موثر شناسایی می کنیم.

دوسویه (ارسالی و دریافتی) بودن فرایند ارتباط

هر ارتباطی بر اساس ارسال و دریافت یک پیام شکل می گیرد و این به معنای دوسویه بودن ارتباط ما با دیگران است. اما بین ارسال کننده ی پیام و دریافت کننده ی آن، کدامیک اهمیت بیشتری دارند؟ از زوایای مختلفی می توان به این مسأله نگریست اما اگر بخواهیم دیدگاهی همه جانبه نگر داشته باشیم باید کفه ی اهمیت دریافت کننده را سنگین تر بدانیم.

قدرت گوش دادن

اصلی ترین دلیل این برتری را در این نکته باید جستجو کرد که غالب رفتارهای ما، برانگیخته از دریافت های ماست؛ ما پیامی را درست یا نادرست دریافت می کنیم. آنرا تجزیه و تحلیل می کنیم؛ آنگاه درون ما یک برداشت و نتیجه ی کلی شکل می گیرد و بر پایه ی این برداشت، واکنش هایی را نشان می دهیم و یا شاید آنکه ترجیح می دهیم عکس العملی نداشته باشیم. همه ی این فرایند به پشتوانه ی دریافت های ما صورت می پذیرد. اینجاست که می گوییم دریافت کنندگی بسیار مهمتر از ارسال پیام است.

گوش دادن، دریافت کردن است

وقتی شما گوش می کنید، در حال دریافت هستید. گوش دادن مؤثر، دقیقا به معنای هوشیاری در ارتباط و درک آگاهانه ی احساسات طرف مقابلمان است. اما باید بگوییم که اگرچه شنیدن، بخش مهم مهارت گوش دادن است اما گوش دادن، فقط شنیدن نیست!

گوش دادن، فقط شنیدن نیست

مهارت گوش دادن، به معنای تنها شنیدن آنچه گفته می شود و دریافت امواج صوتی ارسال شده نیست؛ گوش دادن، تجزیه و تحلیل شنیده هاست. گوش دادن، عمق بخشی به آنچه می شنوید است. ما می شنویم تا شناخت پیدا کنیم؛ شناخت به معنای لمس حس طرف مقابلمان، آنهم بدون هیچ واسطه و مانعی است.

گوش دادن، عمق بخشی به شنیده هاست

 

هنگام گوش دادن، نه تنها قوه شنوایی ما باید بسیار فعال باشد؛ بلکه سایر حواس خود را نیز باید بکار بگیریم. خوب دیدن و درک بصری و چشمی نیز جزو مهمی از فرایند گوش دادن مؤثر است. ما با مشاهده زبان بدن طرف مقابل، حالات چهره و صورت او و حتی حرکات چشمانش، می توانیم حقایق و دریافت های بیشتری را لمس کنیم.

مهدی زارعی

اصل توجه در گوش دادن

اینکه می گوییم گوش دادن فقط شنیدن نیست، معنای دقیقش آن است که گوش دادن، تمرکز تمام حواس ما و توجه حداکثری به گوینده، پیام و شرایط مکانی و زمانی انتقال پیام است. توجه، به ما کمک می کند تا قدرت تجزیه و تحلیل بالاتری برای فهم پیام و احساس مخاطبمان داشته باشیم. در ویدئوی زیر توضیحاتی مختصر در خصوص اصل توجه در گوش دادن ارائه شده است که پیشنهاد می کنیم حتما مشاهده کنید.

آیا گوش دادن فقط دریافت کردن است؟

مسأله مهم و استراتژیکی که باید حتما اینجا مورد واکاوی قرار دهیم اینست که گوش دادن، فقط یکسویه اتفاق نمی افتد و آنرا فقط نباید دریافتی محض فرض کنیم.

listening-skill-02

در مهارت گوش دادن، وقتی شما پیامی را دریافت می کنید، به تجزیه و تحلیل آن می پردازید و درون شما یک برداشت و یا احساسی شکل می گیرد. تا اینجا شما دریافت کننده هستید؛ اما باید بگوییم که فرایند گوش دادن، با رسیدن به این مرحله، تمام نمی شود؛ بلکه اصل و اساس هنر گوش دادن دقیقا در همینجاست که قدرت نمایی می کند. شما باید همسو و همزمان با دریافت های خود، بازخورد نیز داشته باشید. بازخورد شما به معنای ارسال پیام های متقابل و متناسب است. این ارسال است که به مخاطب شما این حس را می دهد که شما واقعا دارید گوش می کنید. این ارسال، می تواند یک جمله کوتاه باشد؛ یک حرکت سر باشد؛ یک لبخند یا گفتن یک عبارت هیجانی باشد؛ اما هر چه که هست باید متقابل و متناسب باشد.

گوش دادن مؤثر و واکنش متقابل و متناسب

متقابل و متناسب بودن به چه معناست؟

واکنش ارسالی شما در گوش دادن باید در جای خود باشد؛ یعنی نه دیرتر و نه زودتر و همچنین این واکنش باید به جا باشد؛ یعنی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال فرد مقابل، شرایط زمانی و مکانی شکل گیری ارتباط و یا پس زمینه های پیام ارسالی باشد. اینجاست که شما یک گوش دهنده ی قدرتمند هستید و به دنبال آن، یک ارتباط مؤثر و عالی را شکل داده اید.

نتیجه گیری:

مهارت گوش دادن، فرایندی است هم دریافتی و هم ارسالی. درارتباط مؤثر، گوش می دهیم تا درک کنیم، حس کنیم و بفهمیم؛ فهم و ادراکی که در ما قدرت شناخت هرچه بهتر و بیشتر احساس فرد مقابلمان را بوجود می آورد. گوش دادن، تنها شنیدن نیست؛ مجموعه کنش ها و واکنش های کلامی و غیرکلامی ماست که اگر در جای مناسب خود و در شرایط متناسب زمانی و مکانی خود رخ دهد، ما را به یک شنونده ی فعال تبدیل می کند و حاصل آن، بهبود و تعالی ارتباطات ما خواهد بود.

کارگاه هنر گوش دادن

یک کارگاه ویژه برای تقویت مهارت گوش دادن مؤثر

+همراه با تمرینات عملی و جذاب+

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید

کارگاه هنر گوش دادن

.

[button-big icon=”fa-rocket” color=”yellow” url=”http://machinezaman.com/product/art-of-listening/” label=”جزئیات کارگاه هنر گوش دادن” ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.